Uusimaa / Nyland
+358 40 0609717
sture@sturefjader.fi

Asetun ehdolle koska Suomen suunta pitää muuttaa. Emme voi jatkaa elämistä niin, että normaaleja hyvinvointiyhteiskunnan menoja rahoitetaan velalla. Nyt Suomen valtion velka on 140 miljardia euroa. Neljä viimeistä vuotta olemme velkaantuneet 40 miljardia. Näin ei voi jatkua.

Seuraavalla vaalikaudella maan hallituksen pitää tehdä vain asioita, jotka vahvistavat julkista taloutta ja parantavat työllisyyttä ja lisäävät talouskasvua. Meillä ei ole varaa uusiin hyvinvointiyhteiskunnan menoihin. Tämä sen takia, että emme nytkään pysty rahoittamaan kaikkea, vaan lainaamme normaaleihin menoihin. Tämä on lopetettava.

On kaksi vaihtoehtoa: joko joudumme leikkaaman menoja tai kasvattamaan talouskakkua ja nostamaan työllisyysastetta. Olen tämän toisen vaihtoehdon kannalla.

Valtion talous tulee saattaa tasapainoon. Olemme kymmenessä vuodessa tuplanneet valtionvelan. Näin ei voi jatkua. Haluan muutoksen tähän. Meidän pitää tehdä toimia, jotka kasvattavat taloutta ja vievät kaikki ihmiset kohti työtä.

Tämä toteutuu vahvistamalla markkinataloutta. Uudet työpaikat tulee synnyttää avoimelle sektorille. Tarvitaan vahvempi panos tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan.

Tämä on valtiolta investointi ja voidaan toteuttaa paremman työllisyyskehityksen kautta. Yhden prosentin työllisyysasteen nosto parantaa julkista taloutta yhdellä miljardilla eurolla.

Työn verotusta pitää alentaa. Kansalaiset tarvitsevat parempaa ostovoimaa ja on oikeus ja kohtuus, että ihminen saa pitää suuremman osuuden luomastaan lisäarvosta. Nyt yhteiskunta ottaa enemmän kun puolet rajaverona.

Työllisyyspolitiikan pitää olla nykyistä aktiivisempaa ja velvoittavampaa. Työ ja yrittäminen pitää laittaa keskiöön. Ahkeruus pitää palauttaa hyveeksi. Kaikkien terveiden aikuisten suomalaisten pitää elättää itsensä työllä ja yrittäjyydellä. Se on koko hyvinvointiyhteiskunnan perusta.

Suomen pitää olla turvallinen maa. Maa ei ole turvallinen, jos talous ei ole kunnossa, mutta maa ei myöskään ole kunnossa, jos ei panosteta tarpeeksi sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen. Emme halua Ruotsin kaltaisia levottomuuksia Suomeen. Tämän takia meidän pitää lisätä sisäisen turvallisuuden resursseja. Tarvitsemme lisää poliiseja. Samalla meidän pitää huolehtia, että Puolustusvoimien resurssit ovat oikein mitoitetut. Olen valmis lisäämään Puolustusvoimien rahoitusta.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Vaaliteemoistani pääset lukemaan lisää täältä:

JULKINEN TALOUS
Lue lisää
KASVU
Lue lisää
OSAAMINEN
Lue lisää
TURVALLISUUS
Lue lisää
AHKERUUS
Lue lisää
KANNUSTAVUUS
Lue lisää

Ihmiset Fjäderin tukena

Miksi minä kannatan?

Tuen Sturea kaikissa käänteissä, täysillä, koska hän haluaa vahvistaa Suomen sisäistä turvallisuutta.

Roger Weintraub rikospoliisi, eläkeläinen, Lohja

Koen tärkeäksi äänestää Sturea, koska hän haluaa panostaa varhaiskasvatukseen ja peruskouluun. Lapsissa on tulevaisuus.

Minna Peisa-Stenström perhetyöntekijä

erityislasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan ohjaaja / tuntihoitaja tukihenkilö, Porvoo

Yritykset ja yrittäjyys ovat toimivan ja taloudellisesti kestävän hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivi ja avaintekijä työllisyyslukujen kohentamiseen – Pidetään siis huolta, että yrittäjyys kantaa ja kannattaa Suomessa jatkossakin. Sturen linja on markkinavetoinen kasvupolitiikka, sen takia tuen häntä.

Linda Sundelin yrittäjä, Porvoo

Työelämä on murroksessa. Hyvinvoivan Suomen perusedellytykset ovat toimivat työmarkkinat ja osaava työvoima. Vientiteollisuudessa on kyse korkean lisäarvon tuottavuudesta. Tämän mahdollistamiseksi tarvitsemme TKI;n nostamisen 4% BKT:sta. Eduskunta tarvitsee vahvaa työmarkkinaosaamista.

Lasse Laurikainen insinööri YAMK, Kauniainen Helsingin insinöörit HI ry pj, toiminta-alue Helsinki ja Uusimaa

Haluan olla tukemassa Sture Fjäderin valintaa eduskuntaan. Olen saanut seurata Sturen toimintaa hyvin läheltä jo 1970-luvulta lähtien. Olimme läheisiä työtovereita toimiessani pitkään mm. OAJ:n puheenjohtajana, Akavan 1. varapuheenjohtajana, neuvottelujärjestö Jukon puheenjohtajana sekä Akavan Seniorityöryhmän puheenjohtajana. Olen vakuuttunut Sturen laaja-alaisesta asiantuntemuksesta mm. koulutuksen ja kasvatuksen puolustajana, järkevän talouspolitiikan hoitajana sekä eläkeläisen ongelmien ymmärtäjänä.

Sturella on laaja vaikuttajien verkosto sekä taidot viedä asioita menestyksellisesti eteenpäin.

Erkki Kangasniemi kouluneuvos

OAJ:n entinen puheenjohtaja

Tänä aikana, enemmän kuin koskaan, tarvitaan yhteistyötaitoja ja kokemusta yhteiskunnan toiminnasta, sekä päätöksentekokykyä. Siksi annan kaiken tukeni Sture Fjäderille.

Jukka Väisänen konsultti, Hanko Hangon kokoomus ry Pj.

Tuen Sture Fjäderia Eduskuntavaaleissa ehdokkaana.

Hänen asiantuntemuksensa on pitkä ja vahva poliittisessa kunnallispolitiikassa, Ekonomiliitossa ja Akavassa toimineena. Hän on tehokas tavoitteiden eteenpäin viemisessä. Nämä ovat perusteluni Sturen tukemiseen.

Lasse Lehtokangas dipl. ekonomi, Espoo

Tarvitsemme politiikkaan ulkopuolelta virkeitä ja tuoreita ajatuksia – sekä uudenlaista perspektiiviä päätöksentekoon. Sture omaa paitsi vuosikymmenten kokemuksen työmarkkinoista, hänellä on myös vahva visio siitä, mihin suuntaan Suomea tulee kehittää. Siksi valintani näissä vaaleissa on Sture!

Daniel Odabasi oikeusnotaaari, Espoo

Luotan Sturen kokemukseen ja harkintakykyyn päättäjänä.

Martti Paldanius oikeustieteen ylioppilas, yrittäjä, Espoo

Suomen Ekonomilliton toimitusjohtajana alaisenani toimi nuori Sture Fjäder, taitava ja sitkeä mutta ehkä hiukan reipasotteinen työmarkkinaneuvottelija. Tehtävä Akavan puheenjohtajana on kypsyttänyt Sturesta monipuolisesti suomalaisen hyvinvointivaltion toimintaedellytysten tuntijan. Sturelle terve taloudenhoito on tärkeää mutta työyhteisöjen todellisten tuloksentekijöiden, henkilöstön jaksaminen ja työmotivaatio ovat keskenien tekijä hyvinvointivaltion turvaamisessa.

Markku von Hertzen ekonomi, eläkkeellä, Espoon kaupunginvaltuutettu 1981-1994 Espoon kaupunginhallituksen pj 1991-92

Työn tekeminen ja yrittäminen pitää saada kunniaan. Kova työn tekeminen pitää olla kannustavaa, siitä ei pidä rangaista. Verotuksen on oltava oikeudenmukaista. Suomen puolustuskykyä sekä sisäistä ja ulkoista turvallisuusrakennetta tulee edelleen kehittää. NATO ei ole mikään vapaalippu, eikä turvallisuutta luoda pelkällä materiaalilla, henkilöstö on turvallisuuden voimavara. Valtiontalous pitää olla tasapainossa; seuraaville sukupolville ei voi jättää velkavankeutta. Suomen tulee olla aktiivinen kehittyjä kilpailukyvyssä, mikä edellyttää panostamista tutkimukseen ja koulutukseen.

Akavan johtajana Sture Fjäder on hankkinut vankan kokemuksen ja osaamisen, mitä edellä mainittujen asioiden kohdalleen saattaminen edellyttää. Siksi tuen häntä eduskuntavaaliehdokkaana.

Jari Rantala toiminnanjohtaja,

Espoo

Olen ollut taksiyrittäjänä 30 vuotta. Kyydissäni on istunut ihmisiä ministereistä presidentteihin. Myös muutaman kerran Sture Fjäder. Ensimmäinen AY-Johtaja joka teki minuun vaikutuksen. Positiivisen. Minun isäni oli kansanedustaja. Hän antoi minulle äänestysneuvon: äänestä rahellistä ihmistä. Ystäväni Tapani Kahri sanoi hänestä: hieno ja hyvä ihminen. Olen hyvin iloinen, että hän on ehdolla eduskuntaan ja annan hänelle kaiken tukeni.

Timo-Jali Torikka taksiyrittäjä,

Espoo

Tutustuin Stureen toimiessani kuusi vuotta Akavan hallituksessa oman järjestöni edustajana. Sturella on laaja-alainen näkemys työelämästä ja yrittäjyydestä. Erityisesti arvostan sitä, että hän näkee kasvatuksen, koulutuksen ja osaamisen merkityksen Suomen hyvinvoinnin ja menestyksen perustana nyt ja tulevaisuudessa.

Kari Kinnunen opetusneuvos, Tuusula

Mentorointi ja sen monet mahdollisuudet työyhteisöjen jatkuvassa kehittämisessä,
on minulle melkeinpä intohimo. Työssä oppiminen, osaamisen jakaminen ja työnilon
löytäminen sisältyvät muun muassa mentorointiin.
Tiedän että Sturelle osaaminen ja jatkuva oppiminen on tärkeää. Sen takia tuen häntä.

Päivi Immonen toimitusjohtaja, Tuusula

Sture tulee politiikan ulkopuolelta. Suomessa on vallinnut talouskasvun suhteen menetetty vuosikymmen finanssikriisin jälkeen, jonka takia valtionvelka on kolminkertaistunut. Menoleikkaukset ovat välttämättömiä, mutta pelkästään sen varassa ei valtion budjettialijäämä pienene. Työllisyydellä, investoinneilla ja ostovoiman hyvinvointiyhteiskunnan tulopuolta lisätään. Sture ymmärtää tämän, ja kansanedustajana hän toisi esiin kasvua tukevia reformeja verotukseen, työmarkkinoihin ja sosiaaliturvaan. Siksi tuen Sturen ehdokkuutta.

Hans Weurlander opiskelija, Espoo

Suomi elää työstä ja osaamisesta. Työn kannattavuutta tulee lisätä eikä ahkeruudesta saa rangaista. Onnistunut varhaiskasvatus ja toimiva peruskoulutus on tulevaisuutemme perusta, sitä ei saa rapauttaa vaan edelleen vahvistaa. Jätetään Suomi paremmassa kunnossa seuraaville sukupolville. Jaan Sturen kanssa saman arvoperustan, kannustan ja tuen häntä eduskuntavaaleissa.

Anniina Pylsy terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja, Vantaa

Minulle on tärkeää, että kansanedustaja kykenee seisomaan sanojensa takana, sekä omaa vahvan ideologian, jota myös puolustaa. Vain siten muutosta voi tapahtua. Tarvitsemme vahvan talouspoliittisen osaamisen lisäksi sivistyksen ehdotonta puolesta puhujaa. Kaikki edellä mainittu kuvaa Sturea ja tuen häntä.

Eira Salo, Hanko

Sture on kokenut ja osaava ihminen. Hän ei pelkää sanoa
mielipiteitään ja juuri siksi Sture olisi erinomainen valinta
kansanedustajaksi. Olen tutustunut Stureen ja hän on määrätietoinen
– juuri sitä, mitä Suomi tarvitsee nyt. Yhteiskuntamme on
määriteltävä uudelleen ja tarvitsemme uudistuksia, ja näihin
Sturella on paljon hyviä ajatuksia ja ennen kaikkea ponnekkuutta niiden
läpiviemiseen.

Patrick Itäniemi, Tampere

Muualla julkaistua

OSAAMINEN ON KAIKEN PERUSTA

Hyvinvointi kasvaa osaamisesta ja työnteosta. Ja ilman osaamista ei ole työtä. Osaamiseen panostaminen onkin koko hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Suomi tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa entistä enemmän osaamista. Osaaminen korreloi suoraan yksilötasolla työllistymiseen[…]

Read more

Turvallisuuden tekijöille lisää resursseja

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut turvallisuuspoliittisia asetelmia. Euroopassa käydään sotaa. Suomalaisten mielissä on huolta sodan laajenemisen mahdollisuudesta. Mahdollisesta Nato-jäsenyydestä keskustellaan ja oman vahvan kansallisen puolustuskykymme merkitys ymmärretään yhä paremmin. otaa[…]

Read more

Talous, talous, talous

Taloudellisessa mielessä Suomi ei ole päässyt kunnolla jaloilleen sitten vuonna 2008 silmillemme räjähtäneen finanssikriisin. Bruttokansantuotteemme kasvu on ollut keskimäärin nollaa viimeiset kymmenen vuotta. Vasta 2021 saavutimme saman BKT-tason kuin vuonna[…]

Read more

Keskustellaan

Kommunikaatio on tärkeää. Tästä voit lähettää minulle tietoa mieltäsi askarruttavista asioista. Pyrin vastaamaan niihin joko yleisesti näillä sivuilla tai henkilökohtaisesti sinulle, jos liität mukaan myös sähköpostiosoitteesi.