Uusimaa / Nyland
+358 40 0609717
sture@sturefjader.fi

Asetun ehdolle koska Suomen suunta pitää muuttaa. Emme voi jatkaa elämistä niin, että normaaleja hyvinvointiyhteiskunnan menoja rahoitetaan velalla. Nyt Suomen valtion velka on 140 miljardia euroa. Neljä viimeistä vuotta olemme velkaantuneet 40 miljardia. Näin ei voi jatkua.

Seuraavalla vaalikaudella maan hallituksen pitää tehdä vain asioita, jotka vahvistavat julkista taloutta ja parantavat työllisyyttä ja lisäävät talouskasvua. Meillä ei ole varaa uusiin hyvinvointiyhteiskunnan menoihin. Tämä sen takia, että emme nytkään pysty rahoittamaan kaikkea, vaan lainaamme normaaleihin menoihin. Tämä on lopetettava.

On kaksi vaihtoehtoa: joko joudumme leikkaaman menoja tai kasvattamaan talouskakkua ja nostamaan työllisyysastetta. Olen tämän toisen vaihtoehdon kannalla.

Valtion talous tulee saattaa tasapainoon. Olemme kymmenessä vuodessa tuplanneet valtionvelan. Näin ei voi jatkua. Haluan muutoksen tähän. Meidän pitää tehdä toimia, jotka kasvattavat taloutta ja vievät kaikki ihmiset kohti työtä.

Tämä toteutuu vahvistamalla markkinataloutta. Uudet työpaikat tulee synnyttää avoimelle sektorille. Tarvitaan vahvempi panos tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan.

Tämä on valtiolta investointi ja voidaan toteuttaa paremman työllisyyskehityksen kautta. Yhden prosentin työllisyysasteen nosto parantaa julkista taloutta yhdellä miljardilla eurolla.

Työn verotusta pitää alentaa. Kansalaiset tarvitsevat parempaa ostovoimaa ja on oikeus ja kohtuus, että ihminen saa pitää suuremman osuuden luomastaan lisäarvosta. Nyt yhteiskunta ottaa enemmän kun puolet rajaverona.

Työllisyyspolitiikan pitää olla nykyistä aktiivisempaa ja velvoittavampaa. Työ ja yrittäminen pitää laittaa keskiöön. Ahkeruus pitää palauttaa hyveeksi. Kaikkien terveiden aikuisten suomalaisten pitää elättää itsensä työllä ja yrittäjyydellä. Se on koko hyvinvointiyhteiskunnan perusta.

Suomen pitää olla turvallinen maa. Maa ei ole turvallinen, jos talous ei ole kunnossa, mutta maa ei myöskään ole kunnossa, jos ei panosteta tarpeeksi sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen. Emme halua Ruotsin kaltaisia levottomuuksia Suomeen. Tämän takia meidän pitää lisätä sisäisen turvallisuuden resursseja. Tarvitsemme lisää poliiseja. Samalla meidän pitää huolehtia, että Puolustusvoimien resurssit ovat oikein mitoitetut. Olen valmis lisäämään Puolustusvoimien rahoitusta.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Vaaliteemoistani pääset lukemaan lisää täältä:

JULKINEN TALOUS
Lue lisää
KASVU
Lue lisää
OSAAMINEN
Lue lisää
TURVALLISUUS
Lue lisää
AHKERUUS
Lue lisää
KANNUSTAVUUS
Lue lisää

Muualla julkaistua

OSAAMINEN ON KAIKEN PERUSTA

Hyvinvointi kasvaa osaamisesta ja työnteosta. Ja ilman osaamista ei ole työtä. Osaamiseen panostaminen onkin koko hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Suomi tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa entistä enemmän osaamista. Osaaminen korreloi suoraan yksilötasolla työllistymiseen[…]

Read more

Turvallisuuden tekijöille lisää resursseja

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut turvallisuuspoliittisia asetelmia. Euroopassa käydään sotaa. Suomalaisten mielissä on huolta sodan laajenemisen mahdollisuudesta. Mahdollisesta Nato-jäsenyydestä keskustellaan ja oman vahvan kansallisen puolustuskykymme merkitys ymmärretään yhä paremmin. otaa[…]

Read more

Talous, talous, talous

Taloudellisessa mielessä Suomi ei ole päässyt kunnolla jaloilleen sitten vuonna 2008 silmillemme räjähtäneen finanssikriisin. Bruttokansantuotteemme kasvu on ollut keskimäärin nollaa viimeiset kymmenen vuotta. Vasta 2021 saavutimme saman BKT-tason kuin vuonna[…]

Read more

Keskustellaan

Kommunikaatio on tärkeää. Tästä voit lähettää minulle tietoa mieltäsi askarruttavista asioista. Pyrin vastaamaan niihin joko yleisesti näillä sivuilla tai henkilökohtaisesti sinulle, jos liität mukaan myös sähköpostiosoitteesi.