Uusimaa / Nyland
+358 40 0609717
sture@sturefjader.fi

OSAAMINEN ON KAIKEN PERUSTA

OSAAMINEN ON KAIKEN PERUSTA

Hyvinvointi kasvaa osaamisesta ja työnteosta. Ja ilman osaamista ei ole työtä.

Osaamiseen panostaminen onkin koko hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Suomi tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa entistä enemmän osaamista. Osaaminen korreloi suoraan yksilötasolla työllistymiseen ja yhteiskunnan tasolla työllisyysasteeseen.

Ihminen pärjää ja voi paremmin elämässä, kun osaaminen on kunnossa. Kun osaa, saa paremmin töitä ja vaativampia töitä. Ja tästä ahkeruudesta ja opiskelusta pitää myös palkita.

Yhteiskunnan tasolla hyvinvointi syntyy korkeasta osaamisesta ja korkeasta työllisyydestä. Ilman korkean osaamisen ja arvonlisän työpaikkoja Suomi ei olisi nykyisenkaltainen hyvinvointiyhteiskunta.

Suomen menestyksen perusta on maksuton koulutus. Jokaisella ihmisellä on riippumatta taustastaan tasavertaiset mahdollisuudet kouluttautua.

Ne mahdollisuudet pitää myös käyttää. Yhdenkään nuoren ei pitäisi antaa lopettaa pelkkään peruskouluun. Nyt näin tekee noin 10–15 % vuosiluokasta. Se on aivan liikaa, sillä perusasteen varassa olevien työllisyysaste on vain 50 %. Toisen asteen suorittaneilla se on 73 % ja korkeakoulutetuilla 87 %.

Avainasia on panostaa riittävästi lasten ja nuorten varhaisiin vuosiin. Perusta luodaan silloin. Lisäisinkin varhaiskasvatuksen ja peruskoulun resursseja. Opettajien pitää voida keskittyä yksilöllisemmin oppilaisiin, joilla on oppimisvaikeuksia. Ryhmäkokojen pitää olla riittävän pieniä. Opettajia pitää arvostaa paitsi puheissa myös teoissa.

Panostus osaamiseen eli tulevaisuuteen ei ole pois keneltäkään, vaan kaikkien etu. On tutkittua tietoa siitä, että mahdollisimman varhaiset satsaukset nuoriin kantavat hedelmää myöhemmin koulutuksessa – ja siis koko elämän ajan.

Julkisen sektorin, valtion ja kuntien, tehtäviä on lisätty vuosikymmenten aikana. Viimeisten 15 vuoden aikana emme enää ole kyenneet rahoittamaan kaikkia tehtäviä, vaan velkaantuneet rajusti. Olemme rahoittaneet normaaleja hyvinvointiyhteiskunnan menoja velalla. Näin ei voi jatkua.

Suurin uhka koulutukseen panostamiselle on, että julkisella sektorilla on liikaa tehtäviä ja liian vähän resursseja. Kaikkien sinänsä hyvien asioiden edistämisen ja julkisen vallan tehtävien lisäämisen sijaan päättäjien pitäisi keskittyä enemmän siihen, miten taloutta kasvatetaan ja työllisyyttä parannetaan.

Ja sitten pitää olla valmis tekemään myös valintoja. Mikä on tärkeintä. Koulutus on minusta hyvinvointiyhteiskunnan ykkösasia. Koko koulutusketjusta on pidettävä huolta. Tästä minä olen valmis taistelemaan.

Leave a Reply