Uusimaa / Nyland
+358 40 0609717
sture@sturefjader.fi

Jag kandiderar i riksdagsvalet för att förändra Finland. Vi kan inte fortsätta att finansiera normala välfärdstjänster med lån. Nu är Finlands statsskuld 140 miljarder euro. Under de senaste fyra åren har skulden ökat med 40 miljarder. Så här kan man inte fortsätta.

Under följande valperiod bör regeringen bara fatta sådana beslut, som förstärker den offentliga ekonomin och höjer sysselsättningsgraden samt ökar den ekonomiska tillväxten. Vi har inte råd till några nya välfärdstjänster. Detta för att vi inte redan nu kan finansiera det vi har, utan tvingas låna för normala utgifter. Det här måste vi sluta med.

Det finns två alternativ. Antingen skär vi ner på utgifterna eller så ökar vi den ekonomiska kakan och höjer sysselsättningsgraden. Bådadera måste göras men tyngdpunkten bör ligga på det senare alternativet.

Den offentliga ekonomin bör sättas i balans. Statsskulden har fördubblats på 10 år. Så här kan man inte fortsätta. Jag vill ha en förändring. Vi måste göra åtgärder som stärker ekonomin och för alla människor mot ett arbete.

Detta förverkligas genom att förstärka marknadsekonomin. Vi måste skapa nya arbetsplatser inom den privata sektorn. Vi behöver en kraftigare satsning på forskning och utveckling.

Detta är en investering som kan förverkligas med de inkomster som kommer från en högre sysselsättningsgrad. En procents högre sysselsättningsgrad förbättrar den offentliga ekonomin med en miljard euro.

Vi måste sänka skatten på arbete. Medborgarna behöver en bättre köpkraft och det är rimligt, att individen får hålla en större del av det tilläggsvärde hen skapar. Nu tar samhället mer än hälften i marginalskatt.

Sysselsättningspolitiken måste vara aktivare och innehålla mera skyldigheter. Arbete och företagsamhet bör läggas i centrum. Fliten bör åter igen bli en dygd. Alla friska människor i arbetsför ålder bör försörja sig genom arbete eller företagsamhet. Det är grunden i hela välfärdssamhället.

Finland bör vara ett tryggt land. Landet är inte tryggt, om inte landets ekonomi är i balans. Men ett land är inte heller i skick, om vi inte satsar tillräckligt med resurser på den yttre och inre säkerheten. Vi vill inte ha Sveriges oroligheter till Finland. Därför måste vi öka den inre säkerhetens resurser. Vi behöver flera poliser. Samtidigt måste vi se till att Försvarsmaktens resurser är tillräckliga. Jag är beredd att öka Försvarsmaktens finansiering.

DE OFFENTLIGA FINANSERNA
Läs mer
TILLVÄXT
Läs mer
KOMPETENS
Läs mer
SÄKERHET
Läs mer
SYSSELSÄTTNINGSPOLITIK
Läs mer
ARBETSBESKATTNING OCH LÖNSAMT ARBETE
Läs mer

Människor som stöder Fjäder

Varför stöder jag Sture?

Jag stöder Sture i alla lägen, fullt ut, för han vill stärka landets inre säkerhet.

Roger Weintraub
kriminalpolis, pensionär, Lojo

 

Minna Peisa-Stenström
Borgå

Arbetslivet förändras. Grundförutsättningarna för ett välmående Finland är en fungerande arbetsmarknad och en kompetent arbetskraft. Exportindustrin handlar om hög förädlingsproduktivitet. För att göra detta möjligt måste vi öka RDI med 4 % av BNP.

Parlamentet behöver stark arbetsmarknadskompetens.

Lasse Laurikainen
ingenjör, Grankulla
HI ordförande (Helsingin insinöörit) i Helsinfors och Nyland

Erkki Kangasniemi
skolråd, Grankulla

 

Jukka Väisänen
konsult, Hangö
Samlingspartiet i Hangö ordförande

Jag stöder Sture Fjäder då han ställer upp som riksdags val kandidat.
Hans sakkunnighet är stark vid kommunal politiken, ekonom förbundet och Akava där han verkat.
Han är effektiv att föra framåt sina målsättningar. dessa frågår är min motivering varför jag stöder Sture.

Lasse Lehtokangas
diplomekonomen, Esbo

 

Daniel Odabasi
rättsnotarie, Esbo

 

Martti Paldanius
juridikstuderande, företagare, Esbo

 

Markku von Hertzen
ekonom, pensionär
ledamot i stadsfullmäktige (Esbo) 81-94
Esbo stadssyrelse ordförande 91-92

 

Jari Rantala

Jari Rantala
verksamhetsledare, Esbo

 

Timo-Jali Torikka

Timo-Jali Torikka
taxiföretagare, Esbo

 

Kari Kinnunen
undervisningsråd, Tusby

Mentorointi ja sen monet mahdollisuudet työyhteisöjen jatkuvassa kehittämisessä,
on minulle melkeinpä intohimo. Työssä oppiminen, osaamisen jakaminen ja työnilon
löytäminen sisältyvät muun muassa mentorointiin.
Tiedän että Sturelle osaaminen ja jatkuva oppiminen on tärkeää. Sen takia tuen häntä.

Päivi Immonen
verkställande direktör, Tusby

Sture kommer utanför politiken. Efter finanskrisen har Finland präglats av ekonomisk misstillväxt, vilket har lett till att staten år efter år använt sig stimulerande, keynesianistisk finanspolitik. Följaktligen har Finland skuldsättningsgrad stigit från 54 miljarder euro till 146 miljarder euro. Nedskärningar är oundvikliga, men utan en tillväxtpolitik minskar inte statens budgetunderskott. Bara en god sysselsättningsgrad, investeringar och en förbättrad köpkraft sporrar till ekonomisk tillväxt. Sture förstår detta, och som riksdagsledamot skulle han jobba för att reformera beskattningen. arbetsmarknaden och bidragssystemet. Därför stödjer jag Stures kandidatur.

Hans Weurlander
studerande, Esbo

 

Anniina Pylsy
magisster i hälsovetenskaper, sjuksköterska, Vanda

 

Eira Salo
Hangö

 

Patrick Itäniemi
Tammerfors

Sture on osaava ja kokenut. Häntä tarvitaan eduskunnassa.

Satu Junnika-Hölli
Kyrkslätt

Tag kontakt