Uusimaa / Nyland
+358 40 0609717
sture@sturefjader.fi

Jag kandiderar i riksdagsvalet för att förändra Finland. Vi kan inte fortsätta att finansiera normala välfärdstjänster med lån. Nu är Finlands statsskuld 140 miljarder euro. Under de senaste fyra åren har skulden ökat med 40 miljarder. Så här kan man inte fortsätta.

Under följande valperiod bör regeringen bara fatta sådana beslut, som förstärker den offentliga ekonomin och höjer sysselsättningsgraden samt ökar den ekonomiska tillväxten. Vi har inte råd till några nya välfärdstjänster. Detta för att vi inte redan nu kan finansiera det vi har, utan tvingas låna för normala utgifter. Det här måste vi sluta med.

Det finns två alternativ. Antingen skär vi ner på utgifterna eller så ökar vi den ekonomiska kakan och höjer sysselsättningsgraden. Bådadera måste göras men tyngdpunkten bör ligga på det senare alternativet.

Den offentliga ekonomin bör sättas i balans. Statsskulden har fördubblats på 10 år. Så här kan man inte fortsätta. Jag vill ha en förändring. Vi måste göra åtgärder som stärker ekonomin och för alla människor mot ett arbete.

Detta förverkligas genom att förstärka marknadsekonomin. Vi måste skapa nya arbetsplatser inom den privata sektorn. Vi behöver en kraftigare satsning på forskning och utveckling.

Detta är en investering som kan förverkligas med de inkomster som kommer från en högre sysselsättningsgrad. En procents högre sysselsättningsgrad förbättrar den offentliga ekonomin med en miljard euro.

Vi måste sänka skatten på arbete. Medborgarna behöver en bättre köpkraft och det är rimligt, att individen får hålla en större del av det tilläggsvärde hen skapar. Nu tar samhället mer än hälften i marginalskatt.

Sysselsättningspolitiken måste vara aktivare och innehålla mera skyldigheter. Arbete och företagsamhet bör läggas i centrum. Fliten bör åter igen bli en dygd. Alla friska människor i arbetsför ålder bör försörja sig genom arbete eller företagsamhet. Det är grunden i hela välfärdssamhället.

Finland bör vara ett tryggt land. Landet är inte tryggt, om inte landets ekonomi är i balans. Men ett land är inte heller i skick, om vi inte satsar tillräckligt med resurser på den yttre och inre säkerheten. Vi vill inte ha Sveriges oroligheter till Finland. Därför måste vi öka den inre säkerhetens resurser. Vi behöver flera poliser. Samtidigt måste vi se till att Försvarsmaktens resurser är tillräckliga. Jag är beredd att öka Försvarsmaktens finansiering.

DE OFFENTLIGA FINANSERNA
Läs mer
TILLVÄXT
Läs mer
KOMPETENS
Läs mer
SÄKERHET
Läs mer
SYSSELSÄTTNINGSPOLITIK
Läs mer
ARBETSBESKATTNING OCH LÖNSAMT ARBETE
Läs mer

Tag kontakt