Uusimaa / Nyland
+358 40 0609717
sture@sturefjader.fi

Ihmiset Fjäderin tukena

Tuen Sturea kaikissa käänteissä, täysillä, koska hän haluaa vahvistaa Suomen sisäistä turvallisuutta.

Jag stöder Sture i alla lägen, fullt ut, för han vill stärka landets inre säkerhet.

Roger Weintraub
rikospoliisi, eläkeläinen, Lohja
kriminalpolis, pensionär, Lojo

Koen tärkeäksi äänestää Sturea, koska hän haluaa panostaa varhaiskasvatukseen ja peruskouluun. Lapsissa on tulevaisuus.

Minna Peisa-Stenström
perhetyöntekijä
erityislasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan ohjaaja / tuntihoitaja
tukihenkilö, Porvoo

Sture on osaava ja kokenut. Häntä tarvitaan eduskunnassa.

Satu Junnika-Hölli
Kirkkonummi, Kyrkslätt

Työelämä on murroksessa. Hyvinvoivan Suomen perusedellytykset ovat toimivat työmarkkinat ja osaava työvoima. Vientiteollisuudessa on kyse korkean lisäarvon tuottavuudesta. Tämän mahdollistamiseksi tarvitsemme TKI;n nostamisen 4% BKT:sta.   

Eduskunta tarvitsee vahvaa työmarkkinaosaamista.

Lasse Laurikainen
insinööri YAMK, Kauniainen
Helsingin insinöörit HI ry pj, toiminta-alue Helsinki ja Uusimaa

Haluan olla tukemassa Sture Fjäderin valintaa eduskuntaan.

Olen saanut seurata Sturen toimintaa hyvin läheltä jo 1970-luvulta lähtien. Olimme läheisiä työtovereita toimiessani pitkään mm. OAJ:n puheenjohtajana, Akavan 1. varapuheenjohtajana, neuvottelujärjestö Jukon puheenjohtajana sekä Akavan Seniorityöryhmän puheenjohtajana.

Olen vakuuttunut Sturen laaja-alaisesta asiantuntemuksesta mm. koulutuksen ja kasvatuksen puolustajana, järkevän talouspolitiikan hoitajana sekä eläkeläisen ongelmien ymmärtäjänä.

Sturella on  laaja vaikuttajien verkosto sekä taidot viedä asioita menestyksellisesti eteenpäin.

Erkki Kangasniemi
kouluneuvos, OAJ:n entinen puheenjohtaja

Tänä aikana, enemmän kuin koskaan, tarvitaan yhteistyötaitoja ja kokemusta
yhteiskunnan toiminnasta, sekä päätöksentekokykyä. Siksi annan kaiken tukeni Sture Fjäderille.

Jukka Väisänen
Hangon kokoomus ry Pj.

Tuen Sture Fjäderia Eduskuntavaaleissa ehdokkaana.
Hänen asiantuntemuksensa on pitkä ja vahva poliittisessa kunnallispolitiikassa, Ekonomiliitossa ja Akavassa toimineena. Hän on tehokas tavoitteiden eteenpäin viemisessä. Nämä ovat perusteluni Sturen tukemiseen.

Lasse Lehtokangas
dipl. ekonomi, Espoo

Tarvitsemme politiikkaan ulkopuolelta virkeitä ja tuoreita ajatuksia – sekä uudenlaista perspektiiviä päätöksentekoon. Sture omaa paitsi vuosikymmenten kokemuksen työmarkkinoista, hänellä on myös vahva visio siitä, mihin suuntaan Suomea tulee kehittää. Siksi valintani näissä vaaleissa on Sture!

Daniel Odabasi
oikeusnotaari, Espoo

Luotan Sturen kokemukseen ja harkintakykyyn päättäjänä.

Martti Paldanius
oikeustieteen ylioppilas, yrittäjä, Espoo 

Suomen Ekonomilliton toimitusjohtajana alaisenani toimi nuori Sture Fjäder,  taitava ja sitkeä  mutta ehkä hiukan reipasotteinen työmarkkinaneuvottelija. Tehtävä Akavan puheenjohtajana on kypsyttänyt  Sturesta monipuolisesti  suomalaisen hyvinvointivaltion toimintaedellytysten tuntijan. Sturelle terve taloudenhoito on tärkeää mutta työyhteisöjen todellisten tuloksentekijöiden, henkilöstön jaksaminen ja työmotivaatio ovat keskenien tekijä hyvinvointivaltion turvaamisessa.

Markku von Hertzen 
Ekonomi, eläkkeellä 
Espoon kaupunginvaltuutettu 1981-1994 
Espoon kaupunginhallituksen pj 1991-92

Työn tekeminen ja yrittäminen pitää saada kunniaan. Kova työn tekeminen pitää olla kannustavaa, siitä ei pidä rangaista. Verotuksen on oltava oikeudenmukaista. Suomen puolustuskykyä sekä sisäistä ja ulkoista turvallisuusrakennetta tulee edelleen kehittää. NATO ei ole mikään vapaalippu, eikä turvallisuutta luoda pelkällä materiaalilla, henkilöstö on turvallisuuden voimavara. Valtiontalous pitää olla tasapainossa; seuraaville sukupolville ei voi jättää velkavankeutta. Suomen tulee olla aktiivinen kehittyjä kilpailukyvyssä, mikä edellyttää panostamista tutkimukseen ja koulutukseen.

Akavan johtajana Sture Fjäder on hankkinut vankan kokemuksen ja osaamisen, mitä edellä mainittujen asioiden kohdalleen saattaminen edellyttää. Siksi tuen häntä eduskuntavaaliehdokkaana. 

Jari Rantala toiminnanjohtaja,
Espoo

Olen ollut taksiyrittäjänä 30 vuotta. Kyydissäni on istunut ihmisiä ministereistä presidentteihin. Myös muutaman kerran Sture Fjäder. Ensimmäinen AY-Johtaja joka teki minuun vaikutuksen. Positiivisen. Minun isäni oli kansanedustaja. Hän antoi minulle äänestysneuvon: äänestä rahellistä ihmistä. Ystäväni Tapani Kahri sanoi hänestä: hieno ja hyvä ihminen. Olen hyvin iloinen, että hän on ehdolla eduskuntaan ja annan hänelle kaiken tukeni..

Timo-Jali Torikka
Timo-Jali Torikka
taksiyrittäjä, Espoo

arvostan sitä, että hän näkee  kasvatuksen, koulutuksen ja osaamisen merkityksen Suomen Tutustuin Stureen toimiessani kuusi vuotta Akavan hallituksessa oman järjestöni edustajana. Sturella on laaja-alainen näkemys työelämästä ja yrittäjyydestä. Erityisesti arvostan sitä, että hän näkee kasvatuksen, koulutuksen ja osaamisen merkityksen Suomen hyvinvoinnin ja menestyksen perustana nyt ja tulevaisuudessa.

Kari Kinnunen
opetusneuvos, Tuusula

Mentorointi ja sen monet mahdollisuudet työyhteisöjen jatkuvassa kehittämisessä, on minulle melkeinpä intohimo. Työssä oppiminen, osaamisen jakaminen ja työnilon  löytäminen sisältyvät muun muassa mentorointiin.
Tiedän että Sturelle osaaminen ja jatkuva oppiminen on tärkeää.Sen takia tuen häntä.

Päivi Immonen
toimitusjohtaja, Tuusula

Sture tulee politiikan ulkopuolelta. Suomessa on vallinnut talouskasvun suhteen menetetty vuosikymmen finanssikriisin jälkeen, jonka takia valtionvelka on kolminkertaistunut. Menoleikkaukset ovat välttämättömiä, mutta pelkästään sen varassa ei valtion budjettialijäämä pienene. Työllisyydellä, investoinneilla ja ostovoiman hyvinvointiyhteiskunnan tulopuolta lisätään. Sture ymmärtää tämän, ja kansanedustajana hän toisi esiin kasvua tukevia reformeja verotukseen, työmarkkinoihin ja sosiaaliturvaan. Siksi tuen Sturen ehdokkuutta.

 Sture kommer utanför politiken. Efter finanskrisen har Finland präglats av ekonomisk misstillväxt, vilket har lett till att staten år efter år använt sig stimulerande, keynesianistisk finanspolitik. Följaktligen har Finland skuldsättningsgrad stigit från 54 miljarder euro till 146 miljarder euro. Nedskärningar är oundvikliga, men utan en tillväxtpolitik minskar inte  statens budgetunderskott. Bara en god sysselsättningsgrad, investeringar och en förbättrad köpkraft sporrar till ekonomisk tillväxt. Sture förstår detta, och som riksdagsledamot skulle han jobba för att reformera beskattningen. arbetsmarknaden och bidragssystemet. Därför stödjer jag Stures kandidatur. 

Hans Weurlander
opiskelija, Espoo
studerande, Esbo

Suomi elää työstä ja osaamisesta. Työn kannattavuutta tulee lisätä eikä ahkeruudesta saa rangaista. Onnistunut varhaiskasvatus ja toimiva peruskoulutus on tulevaisuutemme perusta, sitä ei saa rapauttaa vaan edelleen vahvistaa. Jätetään Suomi paremmassa kunnossa seuraaville sukupolville. Jaan Sturen kanssa saman arvoperustan, kannustan ja tuen häntä eduskuntavaaleissa.

Anniina Pylsy
terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja
Vantaa

Minulle on tärkeää, että kansanedustaja kykenee seisomaan sanojensa takana, sekä omaa vahvan ideologian, jota myös puolustaa. Vain siten muutosta voi tapahtua. Tarvitsemme vahvan talouspoliittisen osaamisen lisäksi sivistyksen ehdotonta puolesta puhujaa. Kaikki edellä mainittu kuvaa Sturea ja tuen häntä.

Eira Salo, Hanko

Sture on kokenut ja osaava ihminen. Hän ei pelkää sanoa
mielipiteitään ja juuri siksi Sture olisi erinomainen valinta
kansanedustajaksi. Olen tutustunut Stureen ja hän on määrätietoinen – juuri sitä, mitä Suomi tarvitsee nyt. Yhteiskuntamme on
määriteltävä uudelleen ja tarvitsemme uudistuksia, ja näihin Sturella on paljon hyviä ajatuksia ja ennen kaikkea ponnekkuutta niiden
läpiviemiseen.

Patrick Itäniemi, Tampere