Uusimaa / Nyland
+358 40 0609717
sture@sturefjader.fi

De offentliga finanserna

De offentliga finanserna uppvisar ett rejält underskott. Efter år 2008 har de inte kommit på fötter och statsskulden har fördubblats på tio år. Den ligger nu på över 140 miljarder euro. Vi har alltså i medeltal årligen använt eller lånat 6–7 miljarder euro bara för att upprätthålla de löpande utgifterna i vårt välfärdssamhälle. Så här kan vi inte fortsätta!

Ett alternativ är en nedskärning av utgifterna och rationalisering av verksamheten. Ett annat alternativ är att höja sysselsättningsgraden till en nordisk nivå på över 80 procent. Nu ligger vår sysselsättningsgrad på ynka 72,5 procent men vi konsumerar gemensamma tillgångar som om den låg på 80 procent. Om sysselsättningsgraden ökade med en procent så skulle det innebära en miljard i de offentliga finanserna. Ansvarsfullhet är en av mina centrala värderingar. Vi kan inte längre leva på bekostnad av kommande generationer.