Uusimaa / Nyland
+358 40 0609717
sture@sturefjader.fi

Min bakgrund

Jag föddes i Hangö, där jag gick I skola ock skrev studenten 1977. Efter det blev det studier i Helsingfors, först statskunskap och jag är politices kandidat. Jag var med i studentpolitiken och valdes till studentkårens generalsekreterare. Vid slutet av mina studier där sökte jag till Svenska Handelshögskolan, varifrån jag blev ekonomie magister.

Som ung satt jag även två perioder i Hangö stadsfullmäktige och var ordförande för stadsplanenämnden. Min militärtjänst gjorde jag vid Nylands Brigad, där jag även fungerade som beväringskommittens heltidsordförande. Min militärgrad är undersergeant.

Mitt arbetsliv har jag utfört i organisationsvärlden. Först i Undervisningssektorns Fackorganisation, sedan som intressebavkningsdirektör i Finlands Ekonomer och sedan 2011 Akavas heltidsanställda ordförande. På mitt bord har det funnits mindre arbetsmarknadspolitiska frågor men mera samhällspolitiskt påverkansarbete ock lobby. I min telefon finns färdigt alla de telfonnumror som bör finnas för en rikspolitisk påverkare.

Pressmeddelande 1.9.2022

Sture Fjäder ny ordförande för Samlingspartiets svenska organisation
Sture Fjäder har valts till ny ordförande för Samlingspartiets svenska riksorganisation Borgerlig Samling i Finland rf. Fjäder efterträder Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen på ordförandeposten.