Uusimaa / Nyland
+358 40 0609717
sture@sturefjader.fi

Työllisyys, työllisyys, työllisyys

Työllisyys, työllisyys, työllisyys

Työllisyysaste ja talouden koko ratkaisevat hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuuden. Ratkaisevaa ei ole mahdollisimman kireä verotus. Nykyisen ja tulevien hallitusten tärkein tehtävä on työllisyys, työllisyys ja työllisyys.

Suomi on ollut vuosikymmeniä työllisyysasteessa jäljessä muista Pohjoismaista. Silti olemme pitäneet yllä samantyyppistä hyvinvointiyhteiskuntaa, mutta velalla. Runsaassa kymmenessä vuodessa olemme yli kaksinkertaistaneet valtionvelkamme 130 miljardiin euroon.

Työllisyysasteen yhden prosenttiyksikön nousu merkitsee julkiseen talouteen noin miljardin euron tuloja. Vertailuna prosenttiyksikön korotus valtionverotukseen tuottaa vain noin 550 miljoonaa euroa.

Työn verotusta ei pidä nostaa vaan laskea. Sen sijaan työllisyysastetta pitää nostaa kaikin keinoin. Nostamalla työllisyysasteen Ruotsin tasolle yli 80 prosenttiin, saamme velanoton loppumaan. Muuten joudumme sopeuttamaan menomme alemman työllisyysasteen mukaiseksi.

Suomessa 20-64-vuotiaiden työllisyysaste on 76,5 prosenttia, Ruotsissa 80,8 prosenttia.

Ilman koulutusta työttömyyden riski on todella iso. Perusasteen varassa olevien työllisyysaste on meillä 51,5 prosenttia ja Ruotsissa 57,4 prosenttia. Ammatillisen koulutuksen suorittaneilla vastaavat luvut ovat 72,3 prosenttia ja 81,6 prosenttia. Vain korkeakoulutettujen osalta pärjäämme Ruotsin kanssa, luvut ovat 86,2 prosenttia ja 88 prosenttia.

Emme siis voi ratkaista työllisyysongelmaa, jos emme saa ammatillisen koulutuksen suorittaneiden työllisyysastetta ylös. Pelkän perusasteen varassa olevien työllistymistä pitää parantaa. Tämä on olennainen asia.

Työttömyysturvajärjestelmään pitää tehdä kannustavuutta parantava uudistus. Velvoitteiden ja oikeuksien on oltava paremmassa tasapainossa. Myös sosiaaliturvaa pitää uudistaa, ja siinäkin keskeistä on työllisyysnäkökulma. Työnteon on oltava aina kannattavampaa kuin tulonsiirtojen varassa elämisen.

Sivistysyhteiskunta pitää tietenkin huolta heikoistaan, mutta työelämän ulkopuolella on nyt aivan liian paljon työkykyisiä ja -haluisia työikäisiä. Heidän panostaan tarvitaan ja heidän kuuluu päästä paremmin mukaan työelämään.

Leave a Reply