Uusimaa / Nyland
+358 40 0609717
sture@sturefjader.fi

Tillväxt

Finland behöver en starkare ekonomisk tillväxt. Jag vill att vi sätter fart på det finländska samhället. Marknadsekonomin behöver mer marknadsekonomi. Ett sätt att utvidga den privata sektorn är tilläggssatsningar på forsknings-, utvecklings- och innovationsutgifterna.

Det behövs ytterligare ett årligt tillägg på 200 miljoner euro för forskningsfinansiering i statsbudgeten. Med hjälp av det här tillägget sätter vi fart på en flerfaldig finansiering som företagen står för. Finland lever på sin kompetens. På det här sättet skapar vi mer välavlönat kompetensbaserat arbete i Finland. Den här satsningen finansieras med ökad sysselsättning. En sysselsättningsökning på en procent ger närapå en miljard euro i statskassan.