Uusimaa / Nyland
+358 40 0609717
sture@sturefjader.fi

Sysselsättningspolitik

Sysselsättningsgraden i Finland är den svagaste i Norden.

Det här beror på att vår privata sektor är alltför liten. En annan betydelsefull orsak är att vår sysselsättningspolitik och våra strukturer är alldeles för föråldrade.

Problemet är att vi i Finland, med vårt avgiftsfria utbildningssystem, har alltför många människor som endast har en grundskoleutbildning. Deras sysselsättningsgrad ligger på endast 50 procent. Det innebär att hälften av dem lever på inkomstöverföringar som finansieras med andras arbete.

Sysselsättningsgraden i Finland kan inte korrigeras om vi inte höjer sysselsättningsgraden i denna grupp.
Det är dags för en reform som sätter denna grupp i arbete precis som andra människor i arbetsför ålder. Det är klart att alla arbetsföra friska finländare i första hand borde försörja sig genom arbete. Flit är en av mina centrala värderingar. Låt oss sänka arbetsbeskattningen och förnya socialskyddet så att det alltid lönar sig att arbeta.