Uusimaa / Nyland
+358 40 0609717
sture@sturefjader.fi

Säkerhet

Vi lever i en tid som väcker oro och till och med rädsla. Den inre och yttre säkerheten ska vara i skick och vi måste se till att människorna lever i en trygg vardag. Vi behöver fler poliser som sköter om den inre tryggheten. Enligt den godkända redogörelsen för den inre säkerheten ska det år 2030 finnas 8 500 poliser – det här bör förverkligas. Antalet poliser måste nå en nordisk nivå.

Med tanke på den yttre säkerheten måste vi se till att Försvarsmakten har tillräckligt med personal och materiel. Det är fint att vi ser till att flygvapnet kan prestera också under de kommande årtiondena tack vare införskaffningen av jaktplanen. Också övrig materiel ska vara modern. Det är viktigt att viljan att försvara landet fortsättningsvis är stark och största delen av varje årskull borde också i fortsättningen göra värnplikten. Värnpliktsarmén är en stark grund för försvarsviljan.