Uusimaa / Nyland
+358 40 0609717
sture@sturefjader.fi

Kompetens

Finland är ett litet land som lever av sin kompetens, vilket innebär att hela kompetenskedjan måste vara i skick. Ju närmare upphovskällan kompetenssatsningarna görs, desto större betydelse har ovannämnda punkter för hur individen klarar sig i livet.

Därför lönar det sig för oss att satsa på småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. När grunden är i skick klarar sig de unga bättre på övriga utbildningsstadier. Också de högre utbildningsstadierna ska naturligtvis vara i skick. Kunskap och bildning är inte bara nyckeln till Finlands framgångar utan har också ett tydligt egenvärde. Kompetens är en av mina centrala värderingar.